Zde naleznete přihlášku na kroužky a kurzy hobby centra pro rodiče a děti HOBBÝK. Prosíme, v případě, že si z naší nabídky vyberete, přihlášku vyplňte, podepište a odešlete na info@hobbyk.cz . Děkujeme!

Přihláška

Provozní řád

GDPR

Pro lepší představu o našich aktivitách, doporučujeme navštívit naše facebookové stránky, kde naleznete více fotografií a informací, jak jsme si v minulém školním roce vedli.

KROUŽKY ZAČÍNAJÍ  OD  18.9., NENÍ-LI UVEDENO JINAK , neprobíhají ve dnech státních svátků a prázdnin

TANEČNÍ KROUŽEK aneb „STYLY, KTERÉ FRČÍ“ školní i předškolní děti

Lektorka Lucie Kalová tančí téměř celý svůj život tedy skoro od 3 let. Začínala baletem a postupně si prošla různými styly od disco dance přes modernu, jazz a hip-hop. Nestala se profesionální tanečnicí, ale vydala se na dráhu učitelky tance, protože jí moc baví práce s dětmi. Začínala jako instruktorka na dětských táborech a poslední roky se vedení tanečních lekcí věnuje profesionálně.
Je několikanásobnou mistryní v moderním tanci České republiky a účastnila se mistrovstvích Evropy i světa.

Během kurzu budou děti procházet různými tanečními styly tak, aby je to chytlo a bavilo a byly schopné se naučit různé choreografie. Hodiny budou přizpůsobeny všem věkovým a výkonnostním kategoriím, v případě většího zájmu se pokusíme rozdělit. Budeme trénovat, menší děti, v prostorách u Rybníka 13, a ve velké tělocvičně ZŠ, větší školní děti, která nám umožní i řádnou pohybovou průpravu, přes balet, až po gymnastiku a děti si tak osvojí základy zdravého pohybu. V druhém pololetí budeme spolupracovat na společném závěrečném vystoupení muzikálového a dramatického kroužku, abychom pro rodiče a kamarády připravili krásné představení.

SBOREČEK PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI a FLÉTNIČKA pro předškoláky a 1.stupeň ZŠ

Povede Alice Stanková. Hudbě a zpěvu se věnuje již od dětství, kdy navštěvovala LŠU Tuklatská na Praze 10. Absolvovala dva cykly oboru klavír, hudební nauka a sborový zpěv. Rozšířenou klavírní výuku absolvovala pod vedením hudebního skladatele pana Pavla Jeřábka a zúčastnila se mnoha soutěží a klavírních vystoupení v Čechách i v zahraničí. Při studiu Oboru vychovatelství na SPgŠ Evropská, byla přijata do hudební třídy se zaměřením na sborový zpěv a specializací v oboru hudební výchova. Zde dva roky studovala hru na flétnu a dva roky hru na kytaru. S pěveckým sborem vystupovala na různých koncertech a festivalech. Jako vychovatelka v družině při ZŠ Brigádníků v Praze, vedla hudební kroužek flétny, se základy hudební teorie. Pod jejím vedením se děti účastnily různorodých tématických školních i veřejných hudebních akcí, organizovaných Městskou částí Prahy 10. Následně na SPgŠ absolvovala rekvalifikaci pro učitelství pro mateřské školy. Již více než 10 let působí jako učitelka v mateřské škole. V rámci pěveckého sboru pro předškoláky se jí svěřené děti probojovaly jako sólisté do finálových kol soutěže „Praha 10 má talent“ a umístili se na předních místech. V obci Svémyslice vedla dětský pěvecký sbor a kroužek flétny. V nabízených hudebních kroužcích se budou děti věnovat hraní na sopránovou zobcovou flétnu, s písničkami a pastelkami a sborovému zpěvu.

JAK SE TVOŘÍ MUZIKÁL školní i předškolní děti

Hudební kroužek pod vedením Radky Fišarové, známé muzikálové, jazzové a šansonové zpěvačky. Od šesti let byla členkou sboru Bambini di Praga, od osmi navštěvovala pěvecké oddělení Lidové školy umění. První sólové zkušenosti získala v rodinné folkové skupině Fišle, a později ve vlastní country skupině Auris. Vystudovala Konzervatoř Jaroslava Ježka obory zpěv a muzikálové herectví. Již od absolutoria profesionálně působila v muzikálech (Evita, Lucrezia Borgia, Dracula, atd.), v oblasti šansonu i dalších hudebních sférách.V současnosti se věnuje hlavně muzikálům, Mamma Mia, Tři mušketýři, Angelika, Kleopatra, Cassanova, sólovým projektům, rodině a studiu Pedagogické fakulty.

Kroužek je zaměřen na zpěv, práci se scénářem a základy jevištní mluvy a pohybu.Děti se budou věnovat správnému dýchání, artikulaci, základním znalostem hudební nauky hravou formou, především orientaci v notách, tak jako při obvyklých hodinách zpěvu. Připravovat se na živé vystoupení, a to nejen zpěvem, ale i choreografií a tvorbou kulis, kostýmů. Rádi bychom v druhém pololetí spojili s prací tanečního a dramatického kroužku a výsledkem v krásné společné vystoupení

PŘÍPRAVKA NA OSMILETÁ GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ŠKOLY

Hodiny matematiky povede Mgr. Eva Sobotová - vystudovala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor učitelství biologie a matematika, na Pedagogické fakultě UK Speciální pedagogiku pro učitele se specializací psychopedie a somatopedie. Absolventka mnoha akreditovaných kurzů, např. Montessori kurzů zaměřených také na výuku matematiky vedených lektorkou MVDr. Evou Štarkovou z Centra holistického vzdelávania, vzdělávacího programu „Jak učit matematice žáky 10-16 let“ pořádaného JČMF či „Matematika pro život II- základní školy“ pořádaného NIDV.

Budeme opakovat, rozšiřovat a prohlubovat obsah vědomostí, znalostí a dovedností získaných v hodinách matematiky ze současného i přechozích ročníků. Zopakujeme dosud probrané kapitoly učiva základní školy, procvičíme si nejen typové úlohy, ale budeme řešit i úlohy méně typické a i úlohy z přijímacích řízení na střední školy. Budete pracovat s publikací od nakladatelství Didaktis a s pracovní mi listy. Budete se moci zeptat na vše, co vám nebude ze školy, z publikace nebo listů jasné. Spíše než o frontální výuku se bude jednat o skupinou práci a konzultace. Používat budeme učebnice Didaktis, které dětem objednáme hromadně a jsou již započítány do kurzovného.

Hodiny českého jazyka Mgr. Lucie Muzikářová - vystudovala Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, obor Učitelství českého a německého jazyka pro střední školy. V rámci studia absolvovala kurz překladatelství a tlumočnictví, kurz rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti a výběru vhodné metody nácviku čtení, kurzy CERMAT pro hodnotitele maturitních zkoušek. Několik let vedla kurzy k přípravě na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia a střední školy. V současné době vyučuje na gymnáziu.

V kurzu přípravy z českého jazyka se budeme věnovat především nácviku přijímacích testů státních přijímacích zkoušek. Otázkám se budeme věnovat jednotlivě a probereme celistvou problematiku jazyka. Nejasné otázky budou podrobně vysvětleny, navazovat budeme na školní učivo a budeme ho prohlubovat, aby k přijímacím zkouškám byl každý žák kompletně připraven.

Pracovat budeme s učebnicemi a testy Didaktis, které objednáme hromadně a platit se budou až dle aktuální ceny.

Přípravky nekončí přijímacím řízením, budou pokračovat jako kroužky, abychom dětem pomohli připravit se nejen na přijímačky, ale i na střední školu, víceleté gymnázium.

Pro kvalitní přípravu a individuální přístup přijímáme pouze 10-14 dětí na hodinu!

DRAMATICKÝ KROUŽEK pro děti od 6 let

Vede Mgr. Ivana Mrklasová má dlouholetou praxi s dětmi předškolního i školního věku. Je absolventkou dramatické výchovy v ZUŠ v Praze 1. Na SPgŠ v Praze maturovala ze specializace dramatická výchova a výroba loutky. Vystudovala bakalářské a následně magisterské studium Ped.f.UK obor předškolní pedagogika, se specializací a závěrečnou Bc. zk. na DAMU – dramatická výchova a státní Mgr. zk. se specializací obor výtvarná výchova. Zúčastnila se mnoha seminářů akreditovaných MŠMT. Přes 25 let je herečkou, režisérkou, výtvarnicí a autorkou několika her v loutkářském souboru vHLAVĚDRÁt. Soubor vystupoval na pražských přehlídkách amatérských loutkářů i na loutkářské Chrudimi. Vedla dramatický kroužek pro romské děti ze ZŠ v Praze na Smíchově. Pracovala v ZŠ. V současné době učí v MŠ Zeleneč, kde působí i jako školní poradce pro děti s SVP.

Dramatický kroužek vychází z dětské hry na někoho a na něco a prožitkové pedagogiky. Rozvíjí dětskou fantazii, představivost, komunikaci, sociální cítění, estetický a výtvarný cit, empatii, kooperaci ve skupině, soustředění, volní vlastnosti, umění relaxace, paměť i schopnost improvizace. Umožní dítěti vyzkoušet si a prožít na nečisto, to čím chce být, to co mu v reálném životě nejde a z čeho má strach, hru v roli, hru s předmětem či jednoduchou loutkou. Odžít si zážitky, o kterých v reálném životě jen sní. Součástí náplně kroužku je nácvik správného dýchání, mluvení, zpívání, koordinace v prostoru, koordinace vlastního těla, ovládání pláče i smíchu a základy loutkoherecké práce, jejíž součástí je hra s loutkou, vystupování na jevišti a práce s literárním textem.

S sebou pohodlné oblečení.

ITALŠTINA pro ZAČÁTEČNÍKY, MÍRNĚ POKROČILÉ, POKROČILÉ a KONVERZACE

Vede Hana Chmátalová. Se studiem italského jazyka začala na Italském kulturním institutu v Praze. Poté, v rámci jejich stipendijního programu, absolvovala dvouleté studium italštiny pro cizince na univerzitě Sapieza v Římě a zakončila ho jazykovou zkouškou nejvyšší úrovně CILS C2 (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera).

Provedeme Vás zákoutími tohoto krásného zpěvného jazyka. Italština je významný románský jazyk a není tak těžké se ho naučit, nebo alespoň ze začátku se to mnohým studentům tak zdá. Zjištění je to příjemné, protože motivuje ke zdolávání překážek, které přicházejí, věnují-li se studenti jazyku více do hloubky. Kromě gramatiky se na našich lekcích italštiny také pilně konverzuje! Vše v pohodové atmosféře s příjemnou lektorkou!

ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA pro děti od 6 let, velká tělocvična ZŠ Zeleneč

Kroužek povede Andrea Podlipskátrenérka Atletika pro děti, trenér a rozhodčí kolečkového bruslení, absolventka mnoha pohybových  kurzů s akreditací MŠMT

nová  obrposila Martina Myrdaczová – má 3.trenérskou třidu a momentálně trénuje mladší a starší žactvo v atletickém oddíle Atletika Stará Boleslav.  Dále má trenérskou kvalifikaci na plavání, lyžování, míčové hry, gymnastiku, pobyt v přírodě, cvičení rodiče s dětmi. Více než 15 let se aktivně věnovala atletice jako závodník, zprvu víceboji a v juniorské a dospělé kategorii dálce a trojskoku. Z těchto disciplín má několik mistrovských titulů. 

Náplní lekcí jsou pohybové a sportovní hry, nácvik základních atletických disciplín, míčových her, gymnastiky. Vše s důrazem na všestranný a harmonický rozvoj pohybových dovedností dětí mladšího školního věku, práci v kolektivu, rychlost a obratnost. Do lekcí bude zařazeno i cvičení na nářadí a na trampolínkách. Zároveň chceme talentovaným dětem představit atletiku jako sport, kterému by se později mohly věnovat na výkonnostní úrovni. Naše přípravka je zapojena do programu ČAS Pohyb dětem. S sebou pohodlné sportovní oblečení, pití a pevnou sportovní obuv vhodnou do vnitřních prostor.

POHÁDKOVÉ TVOŘENÍ pro děti od 3let

Možná nám to ještě neumí docela dobře říct, ale co když to umí nakreslit, namalovat, či jinak vytvořit? Budeme pracovat s různými materiály, procvičíme jemnou motoriku a pomůžeme pootevřít dvířka představivosti. Budeme kreslit, malovat, zdokonalovat se ve stříhání a lepení. Fantazii se zde meze nekladou.  Kroužek povede Petra Picková – LŠU Český Brod – výtvarný obor; absolventka kurzu základy Montessori pedagogiky s akreditací MŠMT   a mnoha výtvarných a rukodělných kurzů.

VÝTVARKA PRO ŠKOLÁKY   

Kroužek povede Petra Picková - ZUŠ Český Brod – výtvarný obor; absolventka kurzu základy Montessori pedagogiky s akreditací MŠMT   a mnoha výtvarných a rukodělných kurzů.

Věnovat se budeme různým výtvarným technikám a jejich využití. Hlavně malbě, kresbě, děti si vyzkouší linoryt, koláž, ilustraci, vyrobí si loutku, plakát, nakreslí si komiks. Zkusíme šít, vyšívat, ale v plánu máme i tkaní. Samozřejmě se také neopomineme věnovat výrobě dekorací k probíhajícím svátkům.

CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI- hudebně-pohybová výchova pro děti 10-18m a 1,5-3 roky, malá tělocvična  Zeleneč

Povede Jana Náhlovská- cvičitelka dětské jógy, absolventka kurzu cvičení pro předškolní děti s akreditací MŠMT

Již věk od 2 let je ideální pro aktivní pohybové zapojení dítěte. Dítě se učí spolupracovat, osamostatňuje se, hledá si kamarády. Hlavní důraz klademe na všestranný psychomotorický rozvoj dítěte, formou hry vycházíme z možností dětské pozornosti, které je přizpůsoben celkový program. Na psychický vývoj dítěte mají vliv v podstatě všechny hudební činnosti. V předškolní výchově je to zejména zpěv a pohyb. Jednoduchou zábavnou formou pracujeme s lidovými písněmi, říkadly, básničkami; seznamujeme se s jednoduchými rytmickými nástroji; pomocí her a tanečků podporujeme rozvoj citu, emocí a empatie, a tím přispíváme  k získávání zdravého sebevědomí u dětí. Všestranná pohybová a sportovní průprava naučí děti základům sportovních her (s míčem a dalším nářadím), přispěje k rozvoji pohybových dovedností, jako jsou například stabilita, koordinace pohybů, obratnost (opičí dráha) a také buduje osobnost dítěte – spolupráce s ostatními, dodržování herních pravidel, fungování v kolektivu. Vnímáme rodiče jako partnery, podporujeme jejich kompetence, individuální přístup a posilování vzájemného vztahu rodič-dítě; nabízíme společně strávený čas v hravém prostředí plném impulzů, které děti zaujmou.

VŠESTRANNOST – pro děti od 3 let, malá tělocvična Zeleneč, Školní

Naše hodiny povede Lucka Kárníková - vystudovala fyzioterapii a následně obor tělesná  a pracovní výchova zdravotně postižených na FTVS UK v Praze. Dva roky pracovala s autistickými dětmi na internátní škole v Anglii. Jak sama říká, k pohybu má velmi kladný vztah, vždy jí zajímalo téma motivace dětí ke zdravým pohybovým návykům. Lucka je maminkou tří dětí a naše kurzy zná i z pozice rodiče.

Klademe důraz na všestranný rozvoj a správné cvičební návyky-držení těla, rovnoměrné zatěžování svalových skupin, pro což je Lucka se svou profesí a praxí nejkvalifikovanější osobou na startu osamostatňování vašich dětí v oblasti sportu. Aby naše hodiny byly pro děti pestré a zajímavé, je připraveno mnoho pomůcek, které uspokojí i jejich zvídavost a chuť zkoušet něco nového.

KERAMICKÝ KROUŽEK pro děti

Povede Jana Trnková a Petra Picková-několikaletá praxe v oboru keramiky a výtvarnictví. Vystudovala střední odbornou školu obor propagační výtvarnictví. Úspěšná absolventka vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT v oboru keramik-modelář. Výroba dekorativní a užitkové keramiky technikou z plátu, spirálovým vrstvením válečků, postupným vrstvením keramické hmoty a jn. Zkušenost s vedením skupinových tvoření jak dětského kolektivu, tak dospělých. Orientace v normách, v technických výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování keramiky a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Volba postupu práce, technologických podmínek, nástrojů a pomůcek pro zhotovování modelů keramických výrobků a forem pro keramické výrobky. Zhotovování modelů a rozmnožovacích zařízení na odlévání forem pro keramické výrobky.

Děti se mohou těšit na rozmanité tvoření z hlíny, naučí se základnímu zpracování keramické hmoty a jejímu tvarování, procvičí si hmat a zdokonalí jemnou motoriku.  Starší se pak naučí i složitějším technickým postupům práce s hlínou a také si vyzkouší tvoření na složitější zadání. Výrobky se jednou měsíčně vypálí a pak už jsou majetkem šikovných keramiků. DĚTI Z MŠ NA KROUŽEK PŘEVEDEME, ZPĚT DO ŠKOLKY NEVRACÍME

KERAMICKÝ KROUŽEK pro dospělé a seniory 

Povede Jana Trnková a Petra Picková- několikaletá praxe v oboru keramiky a výtvarnictví. Vystudovala střední odbornou školu obor propagační výtvarnictví. Úspěšná absolventka vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT v oboru keramik-modelář. Výroba dekorativní a užitkové keramiky technikou z plátu, spirálovým vrstvením válečků, postupným vrstvením keramické hmoty a jn. Zkušenost s vedením skupinových tvoření jak dětského kolektivu, tak dospělých. Orientace v normách, v technických výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování keramiky a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Volba postupu práce, technologických podmínek, nástrojů a pomůcek pro zhotovování modelů keramických výrobků a forem pro keramické výrobky. Zhotovování modelů a rozmnožovacích zařízení na odlévání forem pro keramické výrobky.

Další užitečné informace:

Prosíme, při každé návštěvě nezapomeňte na VHODNOU ČISTOU OBUV  A OBLEČENÍ, PITÍ. (další viz Provozní řád).