Zde naleznete přihlášku na kroužky a kurzy hobby centra pro rodiče a děti HOBBÝK. Prosíme, v případě, že si z naší nabídky vyberete, přihlášku vyplňte, podepište a odešlete na info@hobbyk.cz . Děkujeme!

Přihláška HOBBÝK

Provozní řád

GDPR

 

Pro lepší představu o našich aktivitách, doporučujeme navštívit naše facebookové stránky, kde naleznete více fotografií a informací, jak jsme si v minulém školním roce vedli.

KROUŽKY KONČÍ  k 14.6., NENÍ-LI UVEDENO JINAK   a konají se v  prostorách U RYBNÍKA 13, v tělocvičnách Zeleneč, NENÍ-LI UVEDENO JINAK (v Rozvrhu a u jednotlivých aktivit v této sekci)

PĚVECKÝ KROUŽEK RADKY FIŠAROVÉ – lekce proběhnou pondělí-čtvrtek, dle individuální dohody

Rodiče budou opět vyzváni, dle zaslaných přihlášek, ke společné schůzce, během září, kde děti rozdělíme.

 „Každé dítě se dá rozezpívat“

Hudební kroužek pod vedením Radky Fišarové, známé muzikálové, jazzové a šansonové zpěvačky. Od šesti let byla členkou sboru Bambini di Praga, od osmi navštěvovala pěvecké oddělení Lidové školy umění. První sólové zkušenosti získala v rodinné folkové skupině Fišle, a později ve vlastní country skupině Auris. Vystudovala Konzervatoř Jaroslava Ježka obory zpěv a muzikálové herectví. Již od absolutoria profesionálně působila v muzikálech (Evita, Lucrezia Borgia, Dracula, atd.), v oblasti šansonu i dalších hudebních sférách.V současnosti se věnuje hlavně muzikálům, Mamma Mia, Tři mušketýři, Angelika, Kleopatra, Cassanova, sólovým projektům, rodině a studiu Pedagogické fakulty.

Děti se budou věnovat správnému dýchání, artikulaci, základním znalostem hudební nauky hravou formou, především orientaci v notách. Připravovat se na živé vystoupení, a to nejen zpěvem, ale i prací s trémou a mikrofonem. Poznají rozmanitost hudebních žánrů, budou se věnovat zkoušení i jazykové rozmanitosti, znělosti v různých cizích jazycích.

V prvním pololetí budou děti rozděleny do malých skupinek 1-3 děti, aby lektorka mohla pracovat s dětmi individuálně a poznala jejich přednosti, mohla intenzivněji pracovat s nedostatky.V druhém pololetí by děti zpívaly společně ve sboru.

Možné jsou i zcela individuální lekce.

Hudební kroužek je skvělým doplněním školního vzdělávání – logopedie, recitace, schopnost vlastní prezentace.

ITALŠTINA pro ZAČÁTEČNÍKY, MÍRNĚ POKROČILÉ, POKROČILÉ a KONVERZACE

Vede Linda Vostrovská. Vystudovala víceleté česko-italské jazykové gymnázium, Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, bakalářské studium na oboru Italianistika. Na fakultě absolvovala jeden semestr ve Florencii. Jinak se  příležitostně zabývá překladatelkou činností.

Provedeme Vás zákoutími tohoto krásného zpěvného jazyka. Italština je významný románský jazyk a není tak těžké se ho naučit, nebo alespoň ze začátku se to mnohým studentům tak zdá. Zjištění je to příjemné, protože motivuje ke zdolávání překážek, které přicházejí, věnují-li se studenti jazyku více do hloubky. Kromě gramatiky se na našich lekcích italštiny také pilně konverzuje! Vše v pohodové atmosféře s příjemnou lektorkou!

ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA pro děti od 6 let, velká tělocvična ZŠ Zeleneč

Kroužek povede Andrea Podlipská – trenérka atletiky Horní Počernice, instruktorka in-line bruslení pro dospělé a děti, cvičitelka trampolínky, Zumby, Bodystylingu, Břišní Pekáč, Aqua-aerobic, absolventka kurzů s akreditací MŠMT  a

nová  obrposila Martina Myrdaczová – má 3.trenérskou třidu a momentálně trénuje mladší a starší žactvo v atletickém oddíle Atletika Stará Boleslav.  Dále má trenérskou kvalifikaci na plavání, lyžování, míčové hry, gymnastiku, pobyt v přírodě, cvičení rodiče s dětmi. Více než 15 let se aktivně věnovala atletice jako závodník, zprvu víceboji a v juniorské a dospělé kategorii dálce a trojskoku. Z těchto disciplín má několik mistrovských titulů. 

 

Náplní lekcí jsou pohybové a sportovní hry, nácvik základních atletických disciplín, míčových her, gymnastiky. Vše s důrazem na všestranný a harmonický rozvoj pohybových dovedností dětí mladšího školního věku, práci v kolektivu, rychlost a obratnost. Do lekcí bude zařazeno i cvičení na nářadí a na trampolínkách. Zároveň chceme talentovaným dětem představit atletiku jako sport, kterému by se později mohly věnovat na výkonnostní úrovni. Naše přípravka je zapojena do programu ČAS Pohyb dětem. S sebou pohodlné sportovní oblečení, pití a pevnou sportovní obuv vhodnou do vnitřních prostor. NA HODINU PŘEVEDEME DĚTI Z MŠ FALTUSOVA A DRUŽINY 1.TŘÍDY, DĚTI OD 2.TŘÍDY BUDOU NA TREÉNINK POSÍLÁNY Z DRUŽINY HROMADNĚ PANÍ UČITELKOU

 

BALETNÍ PŘÍPRAVKA pro děti od 3 let, malá tělocvična Zeleneč , neproběhne hodina 8.2. odečteno

Kroužek povede Dominika Poková, vystudovala střední pedagogickou školu, od roku 2000 studuje a působí v baletní Arabeska, kde se zúčastňuje tanečních soutěží doma i v zahraničí a umísťuje se na předních místech. Současně v Arabesce získala praxi s výukou baletu dětí.

Baletní přípravka vznikla ve spolupráci s baletní školou Arabeska, Újezd nad lesy ,   www.baletniskolaarabeska.cz. A jak na svých stránkách uvádějí, je určena “ Pro děti od pěti let a výše, které se nebojí, mají rády pohyb, dobře cítí hudbu a dovedou udržet pozornost v hodině. Mimo tancování se děti naučí trpělivosti, ohleduplnosti, respektovat práci kolektivu“. Děti, kterým se na hodinách zalíbí, mohou po dohodě s lektorkou, intenzivněji pokračovat přímo v baletní škole Arabeska. DĚTI SI NA PRVNÍ HODINU PŘEVEDEME, NA DRUHOU JIŽ MUSÍ RODIČE, ZPĚT DO ŠKOLKY NEVRACÍME

 

FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK pro děti od 7 let.  Hodiny proběhnou 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 2.5., 16.5., 30.5.

90min/1xza 14dní

Kroužek povede Jolana Slifková. Maminka dvou dětí, která se přes fotografování rodiny doma i na cestách začala fotografií více zajímat. Fotografické studium a praxi v ateliéru bere spíše jako velký koníček a nesmírně ji baví a fascinuje. Vystudovala finance a pedagogiku ekonomických předmětů na vysoké škole. Moc se těší na fotografie Vašich dětí, protože budou bezpochyby jedinečné! Ukázky fotografií na www.mojefotostudio.weebly.com.

Fotografický kroužek je určen pro děti školního věku. Mladí fotografové se seznámí formou hry se základními pojmy a teorií fotografie, vyzkouší si různé profese spojené s fotografováním. Společně zhotovíme několik fotografií v improvizovaném ateliéru (např. portrét, zátiší) a také v exteriéru (např. krajinářské fotografie). Vyrobíme různé koláže s využitím rekvizit nebo fotografického programu v počítači (doporučím dětem vhodný program zdarma ke stažení na domácím počítači). Rodiče se mohou těšit na vydařené portréty svých dětí a originální fotoobrazy (v elektronické podobě), které se určitě budou hodit jako vánoční dárek či novoročenka. Vlastní fotoaparát je výhodou, ale není nutnou podmínkou, teoreticky lze fotografovat i mobilem. Pokud dítě nevlastní žádný přístroj, určitě se zapojí v rámci různých rolí ve skupině, které se budou střídat – např. navrhne zátiší, kompozici, vyrobí rekvizity nebo koláže apod.

POHÁDKOVÉ TVOŘENÍ pro děti od 3let,  hodina neproběhne 13.2. -odečteno

Možná nám to ještě neumí docela dobře říct, ale co když to umí nakreslit, namalovat, či jinak vytvořit? Budeme pracovat s různými materiály, procvičíme jemnou motoriku a pomůžeme pootevřít dvířka představivosti. Budeme kreslit, malovat, zdokonalovat se ve stříhání a lepení. Fantazii se zde meze nekladou.  Kroužek povede Petra Picková – LŠU Český Brod – výtvarný obor; absolventka kurzu základy Montessori pedagogiky s akreditací MŠMT   a mnoha výtvarných a rukodělných kurzů. DĚTI Z MŠ NA KROUŽEK PŘEVEDEME a OPĚT VRÁTÍME

VÝTVARKA PRO ŠKOLÁKY   

Kroužek povede Petra Picková – LŠU Český Brod – výtvarný obor; absolventka kurzu základy Montessori pedagogiky s akreditací MŠMT   a mnoha výtvarných a rukodělných kurzů.

Věnovat se budeme různým výtvarným technikám a jejich využití. Hlavně malbě, kresbě, děti si vyzkouší linoryt, koláž, ilustraci, vyrobí si loutku, plakát, nakreslí si komiks. Zkusíme šít, vyšívat, ale v plánu máme i tkaní. Samozřejmě se také neopomineme věnovat výrobě dekorací k probíhajícím svátkům. DĚTI Z NIŽŠÍCH ROČNÍKŮ ZŠ NA KROUŽEK PŘEVEDEME.

HRAJEME SI S PÍSNIČKOU – hudebně-pohybová výchova pro děti od 2 let, klubovna fotbalové hřiště Zeleneč, nebude hodina 29.4. – přesunuto na 17.6.

Povede Jana Náhlovská- cvičitelka dětské jógy, absolventka kurzu cvičení pro předškolní děti s akreditací MŠMT

Již věk od 2 let je ideální pro aktivní pohybové zapojení dítěte. Dítě se učí spolupracovat, osamostatňuje se, hledá si kamarády. Hlavní důraz klademe na všestranný psychomotorický rozvoj dítěte, formou hry vycházíme z možností dětské pozornosti, které je přizpůsoben celkový program. Na psychický vývoj dítěte mají vliv v postatě všechny hudební činnosti. V předškolní výchově je to zejména zpěv a pohyb. Pomocí stimulačních, dovednostních a pohybových her interaktivně rozvíjíme osvojování sociálních návyků, které dítěti usnadní vstup do mateřské školy. Jednoduchou zábavnou formou pracujeme s lidovými písněmi, říkadly, básničkami; seznamujeme se s jednoduchými rytmickými nástroji; pomocí her a tanečků podporujeme rozvoj citu, emocí a empatie, a tím přispíváme  k získávání zdravého sebevědomí u dětí; vnímáme rodiče jako partnery, podporujeme jejich kompetence, individuální přístup a posilování vzájemného vztahu rodič-dítě; nabízíme společně strávený čas v hravém prostředí plném impulzů, které děti zaujmou.

HOBBÝKOVO BATOLENÍ pro rodiče a děti od 1 roku, fotbalové hřiště Zeleneč, nebude hodina 29. a 30.4. – přesunuto na 17. a 18.6.

Povede Jana Náhlovská- cvičitelka dětské jógy, absolventka kurzu cvičení pro předškolní děti s akreditací MŠMT

Lekce se zaměřením na psychomotorický vývoj a sociální stabilitu batolat.V druhé polovině prvního roku života je děťátko připraveno ovládat své tělo a tak dělat viditelné pokroky. Pojďme společně objevovat  a podporovat jeho radost z tělesného pohybu, která v tomto období převažuje nad vším ostatním.  Lekce je strukturována do několika částí. Ukážeme si způsoby, jak může dítě samo cvičit udržování rovnováhy, upevňovat koordinaci ruka-oko, zlepšit a podpořit jemnou motoriku. Zazpíváme si a zahrajeme naše první hry. Nejdříve je třeba nechat děti naslouchat slovům druhých tak, aby jim samy porozuměly. Toto období je totiž také klíčové pro rozvoj řeči. Přijďte za námi poznat své první kamarády, postupně si na sebe budeme zvykat a těšit se na další setkání.

HOBBÝKOVA MIMÍSKA pro rodiče a děti od 6 měsíců, U Rybníka 13

Povede Jana Náhlovská- cvičitelka dětské jógy, absolventka kurzu cvičení pro předškolní děti s akreditací MŠMT

Lekce se zaměřením na psychomotorický vývoj a sociální stabilitu batolat.V druhé polovině prvního roku života je děťátko připraveno ovládat své tělo a tak dělat viditelné pokroky. Pojďme společně objevovat  a podporovat jeho radost z tělesného pohybu, která v tomto období převažuje nad vším ostatním.  Lekce je strukturována do několika částí. Ukážeme si způsoby, jak může dítě samo cvičit udržování rovnováhy, upevňovat koordinaci ruka-oko, zlepšit a podpořit jemnou motoriku. Zazpíváme si a zahrajeme naše první hry. Nejdříve je třeba nechat děti naslouchat slovům druhých tak, aby jim samy porozuměly. Toto období je totiž také klíčové pro rozvoj řeči. Přijďte za námi poznat své první kamarády, postupně si na sebe budeme zvykat a těšit se na další setkání.

HOBBÝKOVA VŠESTRANNOST pro děti od 3 let – , velká tělocvična Zeleneč

Povede Jana Náhlovská a Petra Picková 

Pohybový kroužek ideální pro živější děti, které potřebují vydat energii. Všestranná pohybová a sportovní průprava naučí děti základům sportovních her (s míčem a dalším nářadím), přispěje k rozvoji pohybových dovedností, jako jsou například stabilita, koordinace pohybů, obratnost (opičí dráha) a také buduje osobnost dítěte – spolupráce s ostatními, dodržování herních pravidel, fungování v kolektivu. Po lekci budou děti klidnější a snad i lehce unavené, což rodiče jistě při ukládání do postýlek ocení. DĚTI Z MŠ ŠKOLNÍ NA KROUŽEK PŘEVEDEME, ZPĚT DO ŠKOLKY NEVRACÍME

PÍSKÁME PRO ZDRAVÍ pro předškoláky, nebude hodina 13.2. – odečteno

Vede Jana Náhlovská, na flétnu hraje prakticky celý život. Začala v 5ti letech a píská si doposud. Podobné kroužky hraní na flétnu vedla v minulosti na různých letních a příměstských táborech a školách v přírodě.

Kroužek Pískáme pro zdraví je určený pro předškolní děti ve věku 5 – 7 let. V Pískání pro zdraví si děti osvojí základy hudební nauky, pochopí rozdíly mezi notami a rytmy a zábavnou formou při pískání na flétničku si uvědomí jak správně dýchat. V prvních lekcích se naučí znát hudební nástroj, jak na něj správně hrát a jak se o flétničku po skončení hraní postarat. V každé lekci se s dětmi protáhneme a zazpíváme si, řekneme a naučíme se nové říkadlo či písničku a krůček po krůčku se budeme snažit skládat jednotlivé tóny napřed v jednouché etudy a posléze i v písničky. Na závěr každé hodiny si budou moci děti vymalovat omalovánku a dostanou malou odměnu. Vaše dítě bude potřebovat zobcovou sopránovou flétnu plastovou, anglické barokní ladění (tato informace je u každého nástroje), aby nám to při hodině hezky ladilo J. Lektorka má 2 vlastní a může je při hodině zapůjčit, ale z hygienických důvodů je lepší nástroj pořídit. Z vlastní zkušenosti doporučuje nástroj značky Hohner, Yamaha nebo Aulos. Ceny jsou od 150 Kč. Je důležité, aby u flétničky bylo i čistící náčiní, což bývá dlouhá tyčka, na kterou se navléká hadřík nebo houbička. Nástroj nabízí i internetové obchody (např. www.music-city.cz nebo www.kytary.cz.). DĚTI Z MŠ NA KROUŽEK PŘEVEDEME A VRÁTÍME ZPĚT

JÓGA pro děti od 6 let (v případě zájmu napište a vytvoříme extra skupinku pro vás) 

Kroužek povede Jana Náhlovská -absolventka kurzů cvičení dětské jógy Hanky Luhanové a Oliny Tajovské.

Cvičení jógy pro děti je vhodné pro každého. Jóga vede ke zdravému způsobu života, napomáhá správnému držení těla, zbavuje stresu dospělé i děti. Základem cvičení je hra a tvořivost. Důležitou součástí jsou dechová cvičení a relaxace, která vedou k celkovému uvolnění a psychické rovnováze. Jóga prokazatelně rozvíjí dětskou koncentraci a zvyšuje efektivitu učení.

KERAMICKÝ KROUŽEK pro děti , nebude hodina 11. a 12.2.-odečteno, 27. a 28.5. – přesunuto na 17. a 18.6.

Povede Jana Trnková-několikaletá praxe v oboru keramiky a výtvarnictví. Vystudovala střední odbornou školu obor propagační výtvarnictví. Úspěšná absolventka vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT v oboru keramik-modelář. Výroba dekorativní a užitkové keramiky technikou z plátu, spirálovým vrstvením válečků, postupným vrstvením keramické hmoty a jn. Zkušenost s vedením skupinových tvoření jak dětského kolektivu, tak dospělých. Orientace v normách, v technických výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování keramiky a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Volba postupu práce, technologických podmínek, nástrojů a pomůcek pro zhotovování modelů keramických výrobků a forem pro keramické výrobky. Zhotovování modelů a rozmnožovacích zařízení na odlévání forem pro keramické výrobky.

Děti se mohou těšit na rozmanité tvoření z hlíny, naučí se základnímu zpracování keramické hmoty a jejímu tvarování, procvičí si hmat a zdokonalí jemnou motoriku.  Starší se pak naučí i složitějším technickým postupům práce s hlínou a také si vyzkouší tvoření na složitější zadání. Výrobky se jednou měsíčně vypálí a pak už jsou majetkem šikovných keramiků. DĚTI Z MŠ NA KROUŽEK PŘEVEDEME, ZPĚT DO ŠKOLKY NEVRACÍME

VŠESTRANNOST S PRVKY SPORTOVNÍ GYMNASTIKY pro děvčata od 5let -  velká Tělocvična ZŠ Zeleneč

Vede Šárka Spitzerová, trenérka II. třídy sportovní gymnastiky, 20 let praxe cvičitelky sportovní všestrannosti předškolních a školních dětí,  posledních 7 let také trenérka sportovní gymnastiky v TJ Sokol Horní Počernice

Kroužek je zaměřen na základy sportovní gymnastiky (zpevňování těla, kloubní pohyblivost, základní akrobatické dovednosti), na základy sportovních her, rozvíjení atletických dovedností a celkové obratnosti dětí. Nedostatek přirozeného všestranného pohybu v dětském věku vede k nesprávnému držení těla. A právě gymnastika může být vhodnou formou tohoto všestranného pohybu. Gymnastika u nás je určena pro děvčata a rodiče jistě potěší, že je to cvičení nenáročné na výbavu. Dětem postačí cvičky a gymnastický dres nebo kraťasy a tričko. Sportovní gymnastika je ideální sport, který položí základ pro všechny sporty. Je zaměřen na všestrannou pohybovou a sportovní průpravu, která naučí děti základům sportovních a míčových her, správné držení těla a základy sportovní gymnastiky.

TRAMPOLÍNKY S POSILOVÁNÍM pro děti od  cca 10 let, velká tělocvična ZŠ Zeleneč

Kroužek povede Andrea Podlipská – trenérka atletiky Horní Počernice, instruktorka in-line bruslení pro dospělé a děti, cvičitelka trampolínky, Zumby, Bodystylingu, Břišní Pekáč, Aqua-aerobic, absolventka kurzů s akreditací MŠMT 

Bezpečné cvičení na trampolínách za hudebního doprovodu je pro děti velmi zábavná a efektivní forma pohybové aktivity.  Skupinové cvičení na trampolínách zprostředkuje dětem sportovní aktivitu, která rozvine jejich pohybové návyky, obratnost, koordinaci, prostorové myšlení i soutěživost. Nezáleží na věku, hmotnosti ani fyzické zdatnosti! Jumping nemá složitou choreografii – skáče se na místě, vychází z aerobiku a jeho jednoduchých cviků, proto se nemusíte učit žádné složité kombinace cviků, abyste s tímto krásným a energickým sportem mohli začít. Instruktor udává tempo, mění choreografii a kombinuje cviky tak, aby se procvičilo celé tělo, a upozorňuje na správné držení těla.Posilování by mělo být hravou formou. Zaměříme se na komplexní posilování vahou vlastního těla.

Aerobní pohyb v kombinaci s posilováním, ideální náplň hodin pro starší děti. Nechte děti skákat radostí!

GYMNASTICKÁ PŘÍPRAVKA PRO KLUKY, určeno pro školáky, velká tělocvična ZŠ Zeleneč

Kroužek povedou Jaroslav Spitzer a Stanislav Spitzer, 5 letech spolutrénují děti v TJ Sokol Horní Počernice pod vedením Ing. Lenky Šotolové – trenérky I. třídy sportovní gymnastiky – při lekcích kondičních a průpravných cvičení na nářadí, pořádaných pro fotbalové žáky z SC Xaverov; a též je děti mohou znát z kroužku sportovní všestrannosti na ZŠ Zeleneč. Dále pak své zkušenosti získávají jako lektoři na sportovním soustředění pořádaným gymnastickým oddílem SK Hradčany. Dalším trenérem je Martin Zikmund –  student FTVS, trenér lehké atletiky a též lektor na sportovním soustředění pořádaným gymnastickým oddílem SK Hradčany.

Gymnastika spolu s Atletikou jsou považovány za základ všech sportů a jsou výborným kompenzačním cvičením pro jednostranně tělo zatěžující sporty, a dlouhému vysedávání u počítače. Cvičení nejen na nářadí je určeno všem školákům, ve věku cca 6-14 let.  Gymnastické posilování je prevencí svalových disbalancí, budeme rozvíjet hbitost, rychlost, sílu, dbát na správné držení těla a dýchání.

 

 JÓGA PRO DOSPĚLÉ  viz Aktuality

POZNÁVÁME SVĚT A VÝTVARNÉ DOVÁDĚNÍ viz Aktuality

 

Další užitečné informace:

Prosíme, při každé návštěvě nezapomeňte na VHODNOU ČISTOU OBUV  A OBLEČENÍ, PITÍ. (další viz Provozní řád).